Tag - jak oszczędzać

Entries feed - Comments feed

Jak inwestować w złoto

lion-1987846_640.jpg, Apr 2021

Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy, którzy chcą inwestować bezpośrednio w złoto, mają trzy opcje: mogą kupić aktywa fizyczne, mogą kupić udziały w funduszu inwestycyjnym lub funduszu giełdowym (ETF), który śledzi cenę złota, lub mogą handlować kontraktami futures oraz opcje na Rynku Towarowym. Na  […]

Continue reading

Page top